pátek 14. června 2024

Tematický týden našich školáků

 


Tematický týden v naší škole

V termínu 30. 5. – 7. 6. 2024 proběhl v naší škole v duchu celoročního tématu Jsme součástí Evropy! tematický týden ČR – historický střed Evropy. Myšlenkou a hlavní vodicí linií byla historie naší vlasti, kterou jsme si přiblížili prostřednictvím pověstí (a také jediného českého mýtu, jak jsme se dozvěděli na hoře Říp😊).

Žáci pracovali v šesti týmech napříč ročníky, za správně vyřešené úkoly sbírali tachlovické tolary. První akcí byl vzdělávací výlet do Prahy, kde jsme měli objednán program Rychlovka na Karlově mostě a bojovka na Kampě, následovala procházka po Vyšehradě, včetně návštěvy hřbitova. I přesto, že jsme téměř celý čas potřebovali pláštěnky, děvčata a chlapci byli skvělí, vyhledávali potřebné informace do promoklých pracovních listů.

Pátek jsme si užili při sledování Kozího příběhu, plnění úkolů v různých pracovních listech připravených tak, aby každý člen týmu měl šanci přispět. V průběhu dne si každý tým vylosoval pověst, která byla pro dny po víkendu předmětem jejich práce. Pověst nejprve žáci museli zhlédnout, přečíst, poslechnout z různých zdrojů a následně secvičit k vystoupení před ostatními za splnění pěti kritérií. Ve středu nás proto čekalo šest úžasných představení! Žáci i dospělí bodovali, jak jednotlivé týmy naplnily kritéria, za což jim byly opět přiděleny zasloužené tolárky.

Ve čtvrtek se škola rozdělila na dvě skupiny – mladší školáci vyrazili po stopách Praotce Čecha na horu Říp, ti starší za středověkou historií do Kutné Hory. Tentokrát zmokla jen část výpravy (a to jen na chvilku), jinak nám počasí přálo.

V pátek žáci připojili k již získaným historickým poznatkům některá data o tachlovické historii, týmy získaly poslední body za doplněné listy, křížovky i stavbu modelu Hladové zdi a už se mohlo sčítat. Každý si odnesl památku i sladkou odměnu, včetně čokoládového penízku jako připomínku tachlovických tolarů😊

Ke všem radostem a novým poznatkům, kterých jsme nabyli, je nutno také zmínit technické pozadí, zejména to, že žáci, resp. jejich zákonní zástupci, nehradili žádný z programů ani dopravu. V průběhu roku jsme v rámci zapojení do projektu Zapojme se všichni a získání dotace z Operačního programu Jana Amose Komenského plnili podmínky kapitoly Inovativní vzdělávání. Ze zmíněné dotace jsme potom uhradili náklady zmíněných vzdělávacích výjezdů mimo školu. Jedná se celkem o částku 53 560 Kč (doprava 14 000 Kč, 13 180 Kč a 11 860 Kč; vzdělávací program 8 960 Kč; vstupy do objektů a prohlídky s průvodci 5 560 Kč).

Poděkování náleží všem dotčeným – těm, kdo program pečlivě připravili, i těm, co se ho zúčastnili!

Obsah obrázku černá, tma

Popis byl vytvořen automatickyM. Janíková, 14. 6. 2024

Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkujeme za komentář. Kvůli spamu se komentáře zobrazují až po kontrole obsahu administrátorem webu, takže buďte trpěliví, Váš příspěvek se zobrazí hned jak si ho přečteme.