čtvrtek 27. června 2024

Procházka školáků za vodou

Škola na výletě
Den před vysvědčením se vydala celá škola pěšky do Jinočan na výstavu, která se jmenovala Voda běžná i vzácná, jednoduchá i složitá. Že vodu potřebujeme nutně k životu, je věc známá. Děti se dále dozvěděly informace, kde všude nám může být voda užitečná.

Loučení s páťáky

Letošní páťáci vyzdobili pro své vyučující i paní školnici trička na své LOUČENÍ S PÁŤÁKY, pro spolužáky z ostatních tříd připravili sportovní disciplíny a soutěžení v týmech. Přinesené dobroty pěkně vyrovnali na stoly, každý si našel občerstvení dle své preference:-) Na oplátku byli obdarováni vzkazy od žáků naší školy i tričky, které prvňáčci opatřili čtyřlístkem pro štěstí. Bujarou tečkou byla diskotéka!
Loučení s páťáky

Děti z MŠ se loučily se školním rokem

Dopoledne v maskách bylo plné sportovní her, zábavy a tance. Nechyběl špekáček k svačině ani malá pozornost na školní rok. Všichni jsme si to moc užili 😊

Loučení v maskáchLoučení v maskách

Dění posledních dní u Berušek

Berušky v uplynulých dnech tvořily v přírodě s přírodninami. Z květin a trávy tvořily letní  okno a vlásky vílám. Hledali jsme kamínky podle velikosti, vyplňovali obrázky pomocí nálepek a obtiskli si ruce na horkovzdušný balón, se kterým odlétáme vstříc prázdninovým dobrodružstvím.

Berušky nezapomněly ani na ,, Den hudby”. Společně jsme tvořili orchestr, hráli a zpívali známé písničky. Procvičili jsme si, jaké známe hudební nástroje a relaxovali u skladby od Beethovena.Berušky s rámečkem na květinyBerušky s rámečkem na květiny

středa 26. června 2024

Milí návštěvníci mateřské školy, žádám Vás,

abyste do sběrné nádoby na elektroodpad NEODHAZOVALI jiné odpady,
například slupky od banánu.

Učíme již děti ve školce třídit odpad, prosím, zkuste do také! Děkuji. M. Janíková

Práce sdílené konzultantky pro wellbeing v naší mateřské škole

 Dopis pro rodiče