Povinně zveřejňované informace


1.     Název
Základní škola a Mateřská škola Tachlovice, příspěvková organizace
                                                   
2.     Důvod a způsob naložení
Základní účel zřízení - předškolní a školní vzdělávání dětí
Hlavní činnost

 • Předškolní vzdělávání dětí
 • Školní vzdělávání dětí
 • Zajištění školního stravování
Zřizovatel – Obec Tachlovice, Jakubská náves 8, 252 17 Tachlovice
Nadřízený orgán pro oblast výkonu státní správy – Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor školství

3.     Organizační struktura
 • Ředitelka školy
 • Učitelky
 • Vychovatelky
 • Hospodářka
 • Školnice
 • Uklízečka
 • Údržbáři
 • Vedoucí jídelny
 • Kuchařky
Složky organizace:
 • Základní škola
 • Mateřská škola
 • Školní jídelna
 • Školní družina

4.     Kontakty

4.1     Kontaktní poštovní adresa

Základní škola a Mateřská škola Tachlovice, příspěvková organizace

Toskánská náves 66

252 17 Tachlovice

4.2     Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Základní škola a Mateřská škola Tachlovice, příspěvková organizace

Toskánská náves 66

252 17 Tachlovice

4.3     Úřední hodiny

Pondělí a středa: 7:30 - 12:00 hodin

4.4.    Telefonní čísla

Základní škola: 323 605 854

Ředitelka ZŠ a MŠ: Mgr. Miroslava Janíková, tel. 604 254 532

Družina: 722 469 492

Hospodářka: 725 835 384

Školní jídelna: 725 015 326

Mateřská škola: 725 015 327

4.5     Adresa internetových stránek
https://www.skolatachlovice.cz

4.6     Adresa podatelny

Základní škola a Mateřská škola Tachlovice, příspěvková organizace

Toskánská náves 66

252 17 Tachlovice

ID datové schránky: grnricg

Technické parametry datové zprávy:

Před zasláním datové zprávy si prosím prostudujte podmínky, za jakých bude vaše datová zpráva zpracována. V případě nedodržení níže uvedených podmínek bude Základní škola a Mateřská škola Tachlovice postupovat v souladu s platnou legislativou.

Technické parametry přijímaných zpráv:
Zprávy jsou přijímány ve formátech .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .jpg, .jpeg, .zfo.
Maximální přípustná velikost přijímané zprávy nebo přílohy je 10 MB.
Datové zprávy jsou přijímány na: FLASH DISK, CD-ROM, DVD-ROM.

Postup v případě zjištění škodlivého kódu (ve smyslu § 2, odst. 2 vyhlášky č. 496/2004 Sb.) u přijaté datové zprávy:
Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód (porušený soubor, nepovolený formát zprávy, zpráva infikována virem atd.), není zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého kódu.

4.7     Elektronická adresa podatelny

podatelna@skolatachlovice.cz

4.8     Datová schránka

ID datové schránky: grnricg


5.     Případné platby lze poukázat

101124862/0300

případně osobně v hotovosti,  v sídle organizace.


6.     IČO

61385051

 

7.     Plátce daně z přidané hodnoty

Škola není plátcem DPH.

 

8.     Dokumenty

8.1     Seznamy hlavních dokumentů

Zřizovací listina

Další dokumenty jsou umístěny na webu školy (https://www.skolatachlovice.cz/)

8.2     Rozpočet

Rozpočet 2023


9.     Žádosti o informace

Žádosti je možno podat:
 • Písemně
  • Doručení osobně v budově ZŠ (Toskánská náves 66, 252 17 Tachlovice) ve dny výuky ZŠ v čase 7:30 – 11:30 hodin
  • Poštou na adresu ZŠ a MŠ Tachlovice (Toskánská náves 66, 252 17 Tachlovice)
 • Ústně v budově ZŠ (Toskánská náves 66, 252 17 Tachlovice) ve dny výuky ZŠ v čase 7:30 – 11:30 hodin, o takto podané žádosti se pořizuje zápis, který na místě podepisuje žadatel a zástupce ZŠ a MŠ Tachlovice oprávněný k přijímání podání.

10.  Příjem žádostí a dalších podání

Elektronické žádosti jsou podávány nejlépe ve formátu *.pdf, přijímány jsou
 • textové soubory (*.doc, *.docx, *.odt, *.rtf, *.txt),
 • tabulkové soubory (*.xls, * .xlsx, *.ods),
 • obrazové přílohy (*.jpg, *.gif, *.tif, *.bmp, *.png),
 • zvukové přílohy (*.mp3, *.wav).
Žádosti přijímá ředitelka školy či jí pověřená osoba.

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitelka školy, v případě její nepřítomnosti ředitelkou pověřená osoba. Tazatel obdrží odpověď či vyjádření do 15 dnů od obdržení podání.

11.  Předpisy

11.1  Nejdůležitější používané předpisy

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Zákon 561/2004 Sb., školský zákon

Zákon 500/2004 Sb., správní řád

Zákon 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

Vyhláška č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování


Případně lze po domluvě nahlédnout do používaných předpisů v kanceláři školy.

11.2  Vydané právní předpisy

Vydané předpisy viz úřední deska školy a důležité informace

 

12.  Úhrady za poskytování informací

12.1  Sazebník úhrad za poskytování informací

Škola nemá vydán sazebník úhrad za poskytování informací.

12.2  Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Škola nemá vydán sazebník úhrad za poskytování informací.


13.  Licenční smlouvy

13.1   Vzory licenčních smluv

Nejsou k poskytování informací povinným subjektem potřebné.

13.2   Výhradní licence

Licenční smlouvy upravující výhradní licence nejsou školou využívány.


14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím
Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkujeme za komentář. Kvůli spamu se komentáře zobrazují až po kontrole obsahu administrátorem webu, takže buďte trpěliví, Váš příspěvek se zobrazí hned jak si ho přečteme.