Jídelna

Výše stravného od 1. 9. 2022

MŠ celodenní (strávníci do 6 let)          46,-Kč 
MŠ celodenní (strávníci nad 6 let)        49,-Kč
oběd žáci 7-10 let                                  30,-Kč
oběd žáci nad 10 let                               32,-Kč
oběd cizí strávníci                                 90,-Kč


Od 1. 2. 2024 dochází k úpravě ceny neodhlášené stravy dětí a žáků v rámci úpravy příslušného vnitřního předpisu.

Dle školského zákona a vyhlášky o školním stravování je možné dotovanou stravu, tedy jídlo, jehož cena je kalkulována pouze cenou potravin, odebrat v den pobytu ve škole, přičemž za den pobytu ve škole je považován i první den neplánované nepřítomnosti.

V den přítomnosti dítěte v MŠ a odebrání stravy hradí zákonní zástupci 46 Kč, resp. 49 Kč; v den nepřítomnosti dítěte ve školce (pokud oběd neomluví) hradí 61 Kč, resp. 64 Kč.

Strava

Dítě do 6 let

Dítě 7–10 let

Celkem celodenní strava

46 Kč

49 Kč

Další náklady - částečné

15 Kč

15 Kč

Cena stravy celkem

61 Kč

64 Kč

V případě žáků se jedná o cenu odebraného oběda v den pobytu ve škole - 30 Kč, resp. 32 Kč; v den nepřítomnosti a neodhlášení je cena stanovena na 45 Kč, resp. 47 Kč.

Jídlo

Žák 7 – 10 let

Žák 11 – 14 let

Oběd

30 Kč

32 Kč

Další náklady

15 Kč

15 Kč

Cena oběda celkem

45 Kč

47 KčŠkolní jídelna

V naší jídelně se stravují děti MŠ, žáci ZŠ, zaměstnanci MŠ a ZŠ, cizí strávníci z řad občanů obce.

Provoz jídelny je přizpůsoben především programu dětí z MŠ a rozvrhu žáků ZŠ, výdej pro cizí strávníky probíhá v pracovní dny v čase 10:45 – 11:15 hodin.

Cizí strávníci mohou oběd odebírat pouze v dny provozu školy, tedy v době výuky, nelze
v době školních prázdnin či jiného školního volna.

Jídelníček je umístěn jak na vhodných místech v MŠ, tak v přízemí ZŠ, je zasílán na přání
e-mailem a vyvěšen na webové stránky školy.
Přílohou jídelníčku je seznam alergenů. Tyto jsou uvedeny v závorce u každého jídla. Povinností školní jídelny je informovat o obsažených alergenech, jídelna není povinna kontrolovat vhodnost daného jídla pro jednotlivé dítě.

Změna jídelníčku vyhrazena!

Obědy se odhlašují pouze u kuchařek (Eva Malečková, Lucie Jandová) na telefonním čísle 725 015 326 do 7:30 hodNa pozdější odhlášení nebude brán zřetel. Neodhlášený oběd lze vyzvednout první den nemoci v čase 10:45 - 11:15 hodin.

Děti z MŠ dostávají denně k dopolední přesnídávce ovoce nebo zeleninu dle aktuální nabídky.

K obědu děti z MŠ i ZŠ dostávají jako moučník: ovoce / zeleninu / zákusek dle aktuální nabídky.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkujeme za komentář. Kvůli spamu se komentáře zobrazují až po kontrole obsahu administrátorem webu, takže buďte trpěliví, Váš příspěvek se zobrazí hned jak si ho přečteme.