Hospodářka

Hospodářka školy:                                            Ivana Byrtusová

Email:                                                                  hospodarka@skolatachlovice.cz

Telefon:                                                               725 835 384

Úřední hodiny:                                                    pondělí a středa 7:30 - 8:00 hodin


PLATBY (stravné, školkovné, příspěvek rodičů MŠ) MŠ Tachlovice 2023/2024

Variabilní symbol pro platby – evidenční číslo dítěte v systému plateb – VS

STRAVNÉ VS: sdělí hospodářka školy - neměnný po celou docházku do MŠ a ZŠ

Děti 3-6 let ve školním roce – celodenní docházka, platí 46,- /den.

Děti 7-10 let ve školním roce – celodenní docházka, platí 49,-/den.

(Pokud dítě dosáhne ve školním roce od 1.9. do 31.8. věku 7 let, spadá již od září daného školního roku do vyšší platební skupiny.)

Měsíční platby za stravné jsou splatné do patnáctého v měsíci PŘEDEM na následující měsíc. V září platba na září a říjen, dále platby na následující měsíc, v květnu poslední platba na červen.

930,- Kč / děti 3-6 let ve školním roce / měsíc
990,- Kč / děti 7-10 let ve školním roce / měsíc

Lze dohodnout jinou formu platby, například pololetní. Termíny plateb jsou potom stanoveny takto:

1. platba na první pololetí se platí do 15.10.2023
2. platba na druhé pololetí se platí v době od 1.1.2024 do 15.2.2024

Výše každé z pololetních plateb:

4.650,- Kč / dítě 3-6 let ve školním roce
4.950,- Kč / dítě 7-10 let ve školním roce

Úplata za předškolní vzdělávání – ŠKOLKOVNÉ – VS stejný jako stravné

Účtuje se 600,-Kč/dítě/měsíc

Berušky – platí všichni
Motýlci – platí pouze nepředškoláci (předškoláci a děti s OŠD neplatí)

Měsíční platby školkovného jsou splatné do patnáctého v daném kalendářním měsíci.
Lze dohodnout pololetní platbu školkovného a to takto:

1.platba 3.000,- platí se do 15.10.2023
2.platba 3.000,- - platí se v době od 1.1.2024 do 15.2.2024

Dle platného znění školského zákona je možno osvobodit od platby školkovného v případě:

  1. zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi,
  2. zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči,
  3. rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo
  4. fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče,
pokud tuto skutečnost prokáže ředitelce mateřské školy.

PŘÍSPĚVEK rodičů MŠ - VS: neměnný VS + 0060

Schválená výše příspěvku: 1400 Kč na rok

Platbu 1.400,- Kč uhraďte do 15.10.2023 nebo pololetně 700,-Kč v termínech jako stravné, po domluvě s hospodářkou je možná měsíční platba 140 Kč

                                                     

Číslo účtu ZŠ a MŠ Tachlovice: 10 11 24 862/0300

Platby za stravné a školkovné posílejte jednotlivě (se stejným VS), platba příspěvku s VS s koncovkou 0060

V případě absence se obědy odhlašují pouze u kuchařek (Eva Malečková, Lucie Jandová)
na telefonním čísle 725 015 326 do 7:30 hod. Na pozdější odhlášení nebude brán zřetel.

Neodhlášený oběd lze vyzvednout první den nemoci v čase 10:45 - 11:15 hodin.

PLATBY (stravné, družina, příspěvek) ZŠ Tachlovice 2023/2024

Variabilní symbol pro platby – evidenční číslo dítěte v systému plateb – VS

1)      STRAVNÉ - VS:.................... - neměnný po celou školní docházku

Cena oběda pro dítě 7-10 let stanovena na 30,-Kč

Cena oběda pro dítě 11-14 let stanovena na 32,-Kč
(Pokud dítě dosáhne ve školním roce od 1.9. do 31.8. věku 11ti let, spadá již od září daného škol. roku do vyšší platební skupiny.)

Měsíční platby za stravné jsou splatné do patnáctého v měsíci PŘEDEM na následující měsíc. V září platba na září a říjen, dále platby na následující měsíc, v květnu poslední platba na červen.

600,- Kč / dítě 7-10 let ve školním roce / měsíc
640,- Kč / dítě 11-14 let ve školním roce / měsíc

Možná je také jiná forma platby, např. pololetní. Termíny plateb jsou potom stanoveny takto:

1. platba na první pololetí se platí do 15.10.2023
2. platba na druhé pololetí se platí v době od 1.1.2024 do 15.2.2024

Výše každé z pololetních plateb:

3.000,- Kč / dítě 7-10 let ve školním roce
3.200,- Kč / dítě 11-14 let ve školním roce

2)      ŠKOLNÍ DRUŽINA – VS stejný jako pro stravné

Účtuje se 300,-Kč / měsíc.
Měsíční platby za družinu jsou splatné do patnáctého v daném kalendářním měsíci.
Možná je také pololetní platba za družinu a to takto:

1.platba 1.500,- platí se do 15.10.2023
2.platba 1.500,- - platí se v době od 1.1.2024 do 15.2.2024

3)      PŘÍSPĚVEK RODIČŮ ZŠ - VS: neměnný VS + 0030

Platí se 1.400,- Kč na jeden školní rok

Platbu 1.400,- Kč uhraďte do 15.10.2023 nebo pololetně 700,-Kč v termínech jako stravné, po domluvě s hospodářkou je možná měsíční platba 140 Kč.

Číslo účtu ZŠ a MŠ Tachlovice: 10 11 24 862/0300

Platby za stravné a družinu posílejte jednotlivě (se stejným VS), platba příspěvku s VS s koncovkou 0030

V případě absence se obědy odhlašují pouze u kuchařek (Eva Malečková, Lucie Jandová) na telefonním čísle 725 015 326 do 7:30 hod. !

Na pozdější odhlášení nebude brán zřetel.

Neodhlášený oběd lze vyzvednout první den nemoci v čase 10:45 - 11:15 hodin.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkujeme za komentář. Kvůli spamu se komentáře zobrazují až po kontrole obsahu administrátorem webu, takže buďte trpěliví, Váš příspěvek se zobrazí hned jak si ho přečteme.