pondělí 4. září 2023

Prohlášení k vedení Příspěvku rodičů ZŠ

Příspěvek rodičů ZŠ

I nadále bude školou veden oddělený účet Příspěvek rodičů ZŠ. S fondem je hospodařeno tzv. sociálním způsobem, jednotlivé položky nejsou vyúčtovávány na třídy ani žáky školy. Na žádost zákonných zástupců je možno nahlédnout do hospodaření s účtem.

Finanční prostředky jsou určeny především na pracovní sešity (což rodiče ke konci školního roku odsouhlasí formou online dotazníku); dále razítka žáků, nůžky, lepidla, odměna externím lektorům za výchovné a výukové programy, besedy; výtvarné potřeby mimo běžné vybavení; pitný režim, drobné odměny, fotografie tříd, doprava na soutěže, výlety apod. – vždy dle výše zůstatku.

Vstupní vklad na žáka je po zvážení nákladů z předchozích let a současného nárůstu cen stanoven pro školní rok 2023/2024 na 1 400,- Kč za žáka. Tato částka je zákonnými zástupci vkládána na účet školy pololetně ve výši 700 Kč, nebo jednorázově ve výši 1400 Kč ve stanoveném termínu, po písemné (e-mailové) dohodě s hospodářkou školy i jinak.

Zákonní zástupci mají právo vyjádřit svůj nesouhlas s vedením účtu, či nesouhlas s jeho roční výší, a to e-mailem na adresu ředitelky školy (reditelka@skolatachlovice.cz).Termín ukončení této výzvy je stanoven na středu 6. 9. 2023 20 hodin.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkujeme za komentář. Kvůli spamu se komentáře zobrazují až po kontrole obsahu administrátorem webu, takže buďte trpěliví, Váš příspěvek se zobrazí hned jak si ho přečteme.