středa 31. srpna 2022

Žádosti o omluvení žáka/yně ZŠ

V případě odchodu žáka/žákyně v průběhu vyučování (například z důvodu návštěvy lékaře), oznámí zákonný zástupce tuto skutečnost dopředu třídnímu vyučujícímu, případně jinému vyučujícímu či ředitelce školy. Zákonní zástupci si žáka vyzvedávají osobně ve škole, či žák odchází sám na základě písemné žádosti podepsané zákonným zástupcem (DOC, PDF)

Žáka nelze uvolnit na základě telefonického hovoru či zaslané SMS. Žáci mohou být uvolňováni pouze mezi vyučovacími hodinami (o přestávce), v době trvání vyučovací hodiny lze žáka uvolnit pouze ve výjimečných případech, vždy je přihlíženo k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví všech žáků.

Žádost o omluvení na 2 dny (DOC, PDF)

Žádost o omluvení na více dní (DOCPDF)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkujeme za komentář. Kvůli spamu se komentáře zobrazují až po kontrole obsahu administrátorem webu, takže buďte trpěliví, Váš příspěvek se zobrazí hned jak si ho přečteme.