čtvrtek 1. září 2022

Zápis z úvodní schůzky - ZŠ

Zápis ze schůzky ZŠ - 1. 9. 2022

Přítomní zákonní zástupci hlasovali o žádosti vedení odděleného účtu Příspěvek rodičů ZŠ. Nikdo nebyl proti návrhu vedení tohoto účtu.

Případný dodatečný nesouhlas s vedením účtu lze vyjádřit (telefonicky, e-mailem ředitelce školy) do soboty 3. 9. 2022 20 hodin.

Text prohlášení:

Rodiče žádají o zřízení a vedení účtu Příspěvek rodičů ZŠ. Tento účet je zaveden a je s ním hospodařeno tzv. sociálním způsobem, jednotlivé položky výdajů nejsou vyúčtovány na třídy ani žáky školy. Na žádost zákonných zástupců je vydáván přehled hospodaření s účtem (také fondem).

Z fondu jsou pořizovány především: pracovní sešity, razítka, nůžky, lepidla, odměna externím lektorům (výchovné a výukové programy), výtvarné potřeby (mimo běžné vybavení), pitný režim, drobné odměny (například k ohodnocení dílčích třídních či celoškolních soutěží, projektů), fotografie, doprava na soutěže, výlety atd. – dle možností a výše zůstatku.

Vstupní vklad na žáka je po zvážení nákladů z předchozích let a současného nárůstu cen stanoven pro školní rok 2022/2023 na 1 200,- Kč za žáka. Tato částka je zákonnými zástupci vkládána na účet školy pololetně ve výši 600 Kč, nebo jednorázově ve výši 1200 Kč ve stanoveném termínu, po písemné (e-mailové) dohodě s hospodářkou školy i jinak.


Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkujeme za komentář. Kvůli spamu se komentáře zobrazují až po kontrole obsahu administrátorem webu, takže buďte trpěliví, Váš příspěvek se zobrazí hned jak si ho přečteme.